Detektīvdarbība

Detektīvi un detektīvu pakalpojumi

Lai aizsargātu fiziskās vai juridiskās personas tiesības un likumīgās intereses apsardzes un detektīvu uzņēmums  SIA„GRIAL” piedāvā sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:
  • vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
  • meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
  • noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
  • sniegt konsultācijas drošības jautājumos;
  • noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
  • vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
  • pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;
  • meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu;
  • citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu.
Visi detektīvi ir atbilstoši sagatavoti, sertificēti un ar atbilstošu darba pieredzi. Mēs apņemamies neizpaust informāciju, kas iegūta sniedzot detektīvdarbības pakalpojumus, bez Klienta piekrišanas.
 

Detektīvi palīdzēs radīt risinājumu ikvienam, kas nozaudējis, piemēram, kādu lietu. Arī ar pazudušu personu meklēšanu nodarbosies šīs profesijas pārstāvji. Viņu galvenais uzdevums ir pakalpojuma pasūtītājam nodod pēc iespējas pilnvērtīgākus materiālus un visus izmeklēšanā noskaidrotos faktus.

Detektīvi nav tikai personāži kinofilmās vai kādos literāros darbos. Arī dzīves realitāte darbojās šādi tēli. Un viņu kompetencē ir jebkādu ar nozaudētu lietu, pazudušu personu saistīti jautājumi. Primāri dodieties pie detektīviem, ja Jūs ir skārušas šāda tipa problēmas.

Detektīvi strādā, cieši sadarbojoties ar likuma sargiem un citām valsts amatpersonām. Tikai tādā veidā strādājot, viņu darbs būs efektīvs un nesīs kādus rezultātus. Klientu galvenais uzdevums, ir uzticēties izvēlētajam detektīvam, paļaujoties uz tā godaprātu. Svarīgākais, lai lieta tiktu veiksmīgi atrisināta.

Ja Jūs satrauc kāda delikāta lieta, kuru vēlaties atrisināt, tad detektīvi sniegs palīdzību. Viņu pakalpojumos ietilpst konsultēšana drošības jautājumos, dažādu notikumu izpēte, bezvēsts pazudušo meklēšana, dzīves vietas un kontaktu noskaidrošana. Iespējams, kādu no pakalpojumu veidiem vēlēsities arī Jūs izmantot.

Detektīvi ikdienā nav pašas pamanāmākās personas un profesiju pārstāvji. Viņu darbs prasa zināmu diskrētumu, lai, piemēram, izmeklēšana tiktu veikta konfidenciāli. Detektīvu galvenais mērķis ir palīdzēt klientam, kas pie viņiem vērsušies pēc palīdzības.

Ja pārliecinieties, ka kādā dzīves situācijā Jums varētu palīdzēt detektīvi, tad griežaties labākajās apsardzes firmās. To pakalpojumos noteikti ietilps piedāvājums veikt izmeklēšanu, kas ir detektīvu pamat nodarbe. Viņi centīsies palīdzēt Jums un pildīt savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas.

Piedāvātie detektīvu pakalpojumi nereti tiek uztverti ar skepsi un neuzticību. Iespējams tādēļ, ka paši šīs profesijas pārstāvji ir pietiekami noslēpumainas un mīklainas personības. Tomēr viņu paveiktie darbi „runā” labāk par jebkuru reklāmu. Detektīviem netraucēs pat citu valstu robežas, lai, piemēram, atrastu pazudušu personu.

Detektīvu pakalpojumi katram klientam var izmaksāt citādu cenu. Piemēram, ilgstoša izmeklēšana prasīs lielāku detektīvu uzmanību un laika patēriņu. Līdz ar to pieaugs arī pakalpojuma cena. Savukārt kādas nelielas informācijas iegūšana attiecīgi maksās mazāk. Jebkurā gadījumā jāapsver iespēja par šādu pakalpojumu izmantošanu, ja nerodat risinājumu savai problēmai.

Ja Jums ir nepieciešama kāda informācija, tad detektīvi tādu sniegs. Viņi neatlaidīgā darbā, palīdzēs ieviest skaidrību Jums neskaidrajos jautājumos. Ja vēlaties uzzināt kādas personas dzīvesvietu, telefona numuru vai pat dzīvesveidu, tad detektīvi parūpēsies par to.

Detektīvi - vieni no interesantākās un aizraujošākās profesijas pārstāvjiem. Dienu no dienas viņi palīdz cilvēkiem – meklējot un apkopojot informāciju. Viņu ikdienas darbs ir pietiekami sūrs, bet galvenais uzdevums – palīdzēt saviem klientiem.
 
Pazudusi kāda persona vai manta? Jums nekavējoties vajadzīgi detektīvu pakalpojumi. Profesionāls privātdetektīvs nerimsies, kamēr nebūs ieguvis visus vajadzīgos datus, ko Jums paradīt. Lai atvieglotu darbu – Jums viņiem jāsniedz visa zināmā un nepieciešamā informācija.
 
Detektīvu pakalpojumi nozīmē konsultācijas dažādos drošības jautājumos, palīdzību biznesā. Piemēram, detektīvi izlūkos darījumus, ievāks interesējošu informāciju un veiks tās analīzi. Tāpēc var apgalvot, ka detektīvu profesija ir visnotaļ daudzpusīga un interesanta.
Apsardze un detektīvu pakalpojumi SIA "GRIAL", Tallinas iela 45, Rīga, LV-1012

apsardze +371 26520878
apsardze +371 67275712
apsardze grial@grial.lv