Fiziskā apsardze

Miesassardze

Miesassardze ir īpašu pasākumu komplekss, kas tiek veikts ar nolūku nodrošināt apsargājamās personas dzīvības un drošības aizsardzību. Šis pakalpojums pamatojas uz LR tiesībsargājošo struktūru pieredzi, kuras nodrošina fizisko personu apsardzi. Visi miesassargi ir sertificēti, ar augstu sagatavotības līmeni un lielu darba pieredzi.
Apsardze un detektīvu pakalpojumi SIA "GRIAL", Tallinas iela 45, Rīga, LV-1012

apsardze +371 26520878
apsardze +371 67275712
apsardze grial@grial.lv