Fiziskā apsardze

Objektu fiziskā apsardze

Tas nozīmē apsardzes darbinieku atrašanos objektā ar nolūku, nodrošināt personu drošību un esošā īpašuma saglabāšanu. Atkarībā no apsargājamā objekta īpatnībām un prasībām apsardzei, apsardzes darbinieki var būt ģērbti gan privātajā, gan noteikta parauga formas tērpā ar SIA „GRIAL” atšķirības zīmēm. Apsardzes darbinieki ir ekipēti ar speclīdzekļiem, bet nepieciešamības gadījumā – arī ar šaujamieroci. Visi apsardzes darbinieki ir atbilstoši sagatavoti, sertificēti un ar atbilstošu darba pieredzi.
 

Bez savu tiešo pamatpienākumu veikšanas, iespējamās apsardzes darbinieku papildus funkcijas:
  • kontrolēt autotransporta un fizisko personu caurlaižu režīma ievērošanu apsargājamā objektā;
  • pārbaudīt iznestās (izvestās) no apsargājamā objekta teritorijas materiālās vērtības, pārbaudīt to atbilstību noformētajiem pavaddokumentiem;
  • veikt objekta novērošanu ar esošo video novērošanas sistēmu palīdzību;
  • kontrolēt apsargājamā objektā noteiktās kārtības noteikumu ievērošanu;
  • atkarībā no situācijas izraidīt no apsargājamā objekta vai aizturēt un nodot Valsts policijai likumpārkāpējus un personas, kas pārkāpj objektā noteikto kārtību;
  • veikt apsargājamā objekta teritorijas apgaitu ar nolūku konstatēt nepiederošo personu atrašanos objektā un nesankcionētas iekļūšanas pēdas;
  • ārkārtas situācijas gadījumos veikt visus iespējamos pasākumus apsargājamā īpašuma zaudējumu novēršanai vai to mazināšanai un izsaukt attiecīgos operatīvos dienestus;
  • nepieciešamības gadījumos veikt pirmās palīdzības sniegšanu cietušajām personām;
  • evakuācijas pasākumu organizācija un veikšana;
  • un citas līgumā paredzētās funkcijas.

Objektu apsardze vairāk vajadzīga noliktavām, tirdzniecības un citām, līdzīga tipa telpām. To īpašniekiem noteikti jādomā par drošību, ja vēlās izvairīties no nepatīkamiem starpgadījumiem. Tagad ir izgatavotas pietiekami sarežģītas apsardzes sistēmas, kuras liegs kādam pastrādāt noziegumu.

Objektu apsardze nav nekas neparasts, tieši otrādi – tāda vajadzīga ikvienam nekustamā īpašuma saimniekiem. Par pienācīgu apsardzi vajadzētu domāt tiklīdz iegādājaties kādas telpas. Nodrošinājums ir ļoti svarīgs no jebkura skatupunkta, lai naktīs varētu gulēt mierīgi.

Objektu apsardze būs saistošs piedāvājums ikvienam, kas satraucies par sava īpašuma aizsargātību. Daudz nedomājiet – jau tagad sākat meklēt apsardzes firmu, kas atbilstu Jūsu prasībām un spētu godprātīgi pildīt savus pienākumus. Uzticieties citu labajām atsauksmēm.
 
Izvēloties pakalpojumu –objektu apsardze – kvalificētā uzņēmumā, noteikti to nenožēlosiet.  Trauksmes gadījumā patruļgrupa ieradīsies tik ātri, cik spēs, lai novērstu iespējamo kaitniecību. Darbinieki ir speciāli gatavota vienība, kas darbojās pēc savstarpēji saskaņotas instrukcijas.
Apsardze un detektīvu pakalpojumi SIA "GRIAL", Tallinas iela 45, Rīga, LV-1012

apsardze +371 26520878
apsardze +371 67275712
apsardze grial@grial.lv